Oddlužení

Nejlepší způsobem celkového oddlužení je postupné splácení dluhu a domluvení si splátek s věřiteli. Pokud se jedná o úvěr nebo leasing, je to vcelku jednoduché, jelikož je stanoven splátkový kalendář. Pokud ovšem stanoven není, znamená to, že se má celá částka zaplatit nebo vrátit do určitého data. Pokud tak není učiněno, může se dluh vymáhat i soudní a exekuční cestou.

Pokud má dlužník pohledávky u více věřitelů, je dobré, pokud se s nimi domluví. Ovšem takovým pravidlem je, že je lepší zaplatit nebo splácet starší pohledávky nebo ty, kde jsou horší podmínky pozdního zaplacení (například úroky a jiné sankce).

V dnešní době existují specializované instituce na vymáhání pohledávek. Jedná se o vymahačské firmy, jenž k tomuto podnikání mají oprávnění. Tyto firmy podepíší s věřitelem smlouvu, na základě které vymáhají dluh po neplatiči.

Nejhorší variantou, jak si člověk myslí, že se oddluží, je sjednání si půjčky na uhrazení jiné. Většinou pak člověk bloudí v jednom kruhu a zjišťuje, že najednou tento problém nemá řešení a stává se ještě horším. Proto je lepší se takovému druhu hrazení předchozích půjček vyhnout.

Někdy se dají také dluhy řešit tím, že dlužník prodá nepotřebný nemovitý majetek. Pokud se dlužník již nachází v exekučním řízení, nesmí sice nemovitost prodat, ale lze to i přesto provést. Kupující nejprve uhradí dluh exekutorovi a pak již nebrání nic prodeji nemovitosti. Někdy se stane, že prodej nemovitosti pokryje veškeré pohledávky a dlužník si konečně může oddychnout.

Aby se dlužník vyhnul exekučnímu řízení je dobré se domluvit s věřitelem na jiné úhradě než soudní cestou. Ovšem je dobré toto vše řešit hned než později, jelikož pak již nemusí mít věřitel pro tyto problémy neplacení pochopení jako na začátku.

Na území České republiky existuje bankovní i nebankovní registr, který poskytuje informace o bankovních nebo nebankovních úvěrech konkrétní osoby. Údaje jsou jak pozitivní (že se splácí řádně a včas), ale také negativní.

V případě oddlužení lidé přemýšlejí, na čem nejvíce ušetřit. Je to vcelku paradoxní, ale člověk dokáže nejvíce ušetřit na obyčejných věcech.

Nejběžnějšími pohledávkami jsou hypoteční úvěry, leasingy na automobily nebo ostatní úvěry na domácí spotřebiče a elektroniku. Samozřejmě platí, že čím méně takových úvěrů, tím lépe. Ovšem v případě bydlení je vyhnutí se sjednání hypotečního úvěru rovnání se téměř zázraku.

V případě, že má člověk více půjček najednou může využít možnosti konsolidace půjček, jenž sjednotí všechny závazky do jednoho.