Vyhnutí se exekučnímu řízení

Každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy je okolnostmi donucen využít půjček z bankovních i nebankovních sektorů. Jenže problém nastává tehdy, jestliže najednou příjmy nestačí na pokrytí splátek pohledávek. Nejhorší můrou dlužníků je dostat se do exekuce. Ale existují způsoby, jak je možné se exekučnímu řízení vyhnout.

Nejsnazším způsobem, jak nebýt povinným v exekučním řízením, je domluvit se s oprávněným na úhradě pohledávky. Někteří věřitelé přistoupí na splátky, jelikož jsou si vědomi, že jednání mimosoudní cestou je schůdnější a rychlejší, a je také možné, že splátky stejně budou určeny, jelikož dlužník nemá žádný majetek, ze kterého by mohlo dojít k úplné úhradě dlužné částky najednou.

Dalším způsobem může být vhodné financování z překlenovacího úvěru, který dlužníkovi poskytne banka nebo nebankovní instituce. Problém někdy nastává v ručení nemovitostí atd. Ovšem existují i firmy, které nepožadují žádné ručení a půjčku poskytnou. Tady se ale musí mít člověk na pozoru, jelikož jsou obvykle vysoké úvěry nebo instituce žádá podepsání směnky, což není zrovna výhodné. Pravidlem pro to, aby člověk "nenalétl" podvodníkům, je vyžadování potvrzení příjmů od zaměstnavatele. Pokud toto potvrzení organizace nevyžaduje, je lepší si ji ještě prověřit prostřednictvím ohlasů na ní. Samozřejmě záleží na mnoho dalších okolnostech, ale je vždy lepší, když si člověk půjčuje u seriózních institucí.

Někdy ovšem cesta z dluhů nevede a věřitel podá návrh na nařízení exekuce. Pokud dlužník zaplatí pohledávku před vydáním usnesení o nařízení exekuce, není povinen zaplatit odměnu a náklady exekuce. Ovšem o návrhu na exekuci není dlužník věřitelem informován a je mu zasláno až právě vydané usnesení o nařízení exekuce okresním soudem. Povinný má možnost ve stanovené lhůtě využít opravného prostředku, o kterém je povinen rozhodnout odvolací soud, tedy krajský.

I tak existuje možnost si s exekutorem domluvit splátky, ale dlužná částka je již navýšena o náklady exekučního řízení, které povinný musí uhradit na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce, jenž vystavuje konkrétní exekutorský úřad.

Je dobré si uvědomit, že věřitelé jsou také lidé a někdy mají pochopení pro vznik dluhu. Člověk se může dostat do náhlých finančních situací, a třeba nezbude na úhradu všech pohledávek, jak si dlužník představoval. V tu chvíli právě přichází nutnost ihned informovat věřitele a domluvit se popřípadě na jiném postupu. Není radno tohle podcenit, jelikož pak již nemusí věřitel na prosby dlužníka vůbec reflektovat. Vždy je lepší insolvenci s věřitelem řešit dříve než pozdě.