Prodej nemovitosti z důvodu zadlužení

V dnešní době není neobvyklou situací, že lidé mají větší dluhy, než je v jejich možnostech uhradit najednou nebo ve formě splátek. Pokud má dlužník ve svém vlastnictví nemovitý majetek, je možným řešením vzniklé situace jeho prodej.

Samozřejmě je dobré, pokud si člověk ujasní, zda se vyplatí kvůli dluhu nemovitý majetek prodávat. Důležité také je, zda se jedná o byt nebo dům, ve kterém dlužník nebo jeho rodina žije a představuje pro ně střechu nad hlavou. Při zrealizování tohoto kroku je opravdu nutné mít vše ujasněné a spočítané.

Pokud tedy prodej nemovitosti bude řešit vzniklé dluhy a mohlo by tak dojít k jejich plnému uhrazení, bude majitel požadovat logicky peníze co nejdříve. Pro rychlejší prodej je dobré se obrátit na realitní kanceláře, které mají zmapovaný realitní trh a mají v databázi své klienty. Ovšem není radno tento krok nijak podcenit. Mnoho lidí se domnívá, že pokud dá svou nemovitost do prodeje prostřednictvím více kanceláří, tím bude jejich šance rychle nemovitost prodat vyšší. Nikoliv. Potencionální kupující k této nemovitost nebudou mít důvěru. Jelikož realitní kancelář si zvolí odlišnou provizi, která se navyšuje na cenu, jenž požaduje majitel. Tato provize se odvíjí od toho, kolik realitních kanceláří konkrétní nemovitost může nabízet. Jedná se o klasický problém nabídky a poptávky. Je tak samozřejmé, že realitní kancelář se pak snaží navýšit o co nejnižší možnou cenu, ale na druhou stranu chce realitní kancelář vydělat. V praxi to pak vypadá tak, že se byty nebo domy liší o desetitisíce a zákazníci jsou zmatení a raději si vyberou jinou nabízenou nemovitost.

Rozumné je nemovitost dát jedné nebo dvěma realitním kancelářím a sepsat smlouvu s neexkluzivním zastoupením.

Určitý problém při prodeji nemovitosti nastává, pokud je zatížena výkonem exekuce. To se dlužník opravdu již dostal do insolvence a prodej jeho nemovitého majetku by možná mnohé dokázal vyřešit. V dražbě totiž nemovitosti mívají počáteční vyvolávací ceny ve výši 3/4 ceny uvedené ve znaleckém posudku, a realitní kancelář je schopna takovou nemovitost prodat za víc peněz, které by pak uhradily dluh z větší části nebo i více pohledávek.

V tomto případě si realitní kancelář vezme větší provizi, jelikož je obtížné najít potencionálního kupujícího, protože se většinou musí nejprve vyplatit exekuce, odblokovat nemovitost a pak lze teprve řešit žádost o vložení vlastnického práva do katastru nemovitostí. Ale samozřejmě, že i tato situace je řešitelná a kupující se většinou i najdou, a to hlavně z důvodu, že cena takové nemovitosti se přeci jen pohybuje o trošku níže než jiné, která není zatížena exekucí.

Na závěr snad zmínit, že je opravdu vhodné, aby si dlužník uvědomil, zda prodej nemovitosti vůbec vyřeší jeho stávající situaci a jestli dojde k úhradě dluhů ve výši, jenž je potřeba. Také není vhodné prodávat nemovitost, ve které dlužník a jeho rodina bydlí. To se většinou totiž rodina přestěhuje do nájemního bytu, a až pozdě si uvědomí, že prodej nemovitosti nepokryl všechny dluhy a navíc jim přibylo placení nájemného. Nejdůležitější věcí je tudíž vše pořádně a s chladnou hlavou zvážit.