Bankovní a nebankovní registr

Bankovní a nebankovní registry jsou důležité pro banky v případě poskytování půjček či úvěrů, ale i pro budoucí věřitele daného člověka.

Bankovní registr (Centrální registr úvěrů) je vedený Českou národní bankou, a jsou povinny do něj zadávat informace všechny banky působící na území České republiky, a to včetně poboček zahraničních bankovních institucí.

Informace, jenž se v Centrálním registru úvěrů, vyskytují se týkají veškerých úvěrových pohledávek. Nezáleží na tom, zda se daná pohledávka splácí nebo jsou splátky v prodlení. To znamená, že se v registru objevují jak negativní, tak i kladné údaje. Mezi úvěrové pohledávky patří čerpané úvěry (i kontokorentní), nepovolené debety na běžných účtech, poskytnuté úvěrové rámce a přísliby, poskytnuté záruky a ručení a poskytnuté záruky z akreditivů.

Výpis z tohoto registru je zpoplatněn a to ve výši 400,- Kč. Výpis je vystaven maximálně do 30 dnů žádosti a zaplacení poplatku. Česká národní banka uvádí, že většinou bývá vystavení výpisu provedeno v kratší době.

Centrální registr údajů je aktualizován jednou měsíčně. A to vždy ke 20. dni následujícího měsíce. To znamená, že pokud dlužník uhradil pohledávku například 13. února 2009, údaj o zaplacení se v registru objeví až 20. března 2009. Údaje jsou po uhrazení pohledávky zachována po dobu 10 let, a to proto, aby banky měla přehled o svých klientech. Výmaz banka provede pouze v případě zaslání chybných údajů.

Přístup k informacím mají banky, pobočky zahraničních bank a další osoby stanovené zvláštním zákonem.

Nebankovní registr byl spuštěn v roce 2005 a sdružuje informace o bonitě věřitelů, platební morálce a důvěryhodnosti klientů. Jedná se o data o klientech leasingových a splátkových společností. Banky a nebankovní instituce tedy do tohoto registru zadávají data, které pomáhají k tomu, aby nedocházelo ke zbytečnému neplacení dalšího úvěru nebo půjčky. Data se v nebankovním registru uchovávají po dobu 4 let.

Tyto registry jsou kontrolou toho, komu banky nebo bankovní instituce půjčují a zda je tento klient zajištěn pro splácení další pohledávky. Ovšem na trhu se pohybují také instituce, jenž nabízejí možnosti půjčky bez kontroly registrů a nedá se říci, že by bylo zrovna nevyužívané.