Instituce na vymáhání pohledávek

Dlužníci by se měli mít na pozoru vůči komu mají pohledávky, jelikož i na území České republiky existují vymahačské agentury, které nejsou zrovna příjemným zážitkem v životě dlužníka.

Na trhu působí renomované firmy, které s dlužníky jednají v klidu a převážně administrativní cestou.

Specializovanou společnost k vymožení pohledávky si najímá sám věřitel na základě smluvního vztahu, který společně uzavřeli. Většinou se smluvní cena odvíjí procentuálně od vymáhané pohledávky. Může se jednat o 10 až 50 procent dluhu.

Věřitel udělí takové organizaci plnou moc, na základě které jedná přímo za něj s dlužníkem. A dlužník je samozřejmě překvapen, kdo najednou řeší tento dluh. Není moc rozumné s takovou institucí nejednat a vyhýbat se jejím pracovníkům.

Prvním krokem, který tato instituce činí, je obeslání dlužníka úvodním dopisem, ve kterém mu sdělí, jakého věřitele zastupuje a kolik činí dlužná částka. Většinou bývá přiložena i předvyplněná složenka nebo číslo účtu u konkrétní banky, na které může dlužník určitou částku uhradit.

Dlužník si může také s firmou specializovanou na vymáhání pohledávek domluvit splátky, které bude moci dodržet. Je samozřejmostí, že vymahačská firma informuje o domluvených splátkách věřitele. Záleží na smlouvě, jenž mezi sebou tyto dva subjekty mají, zda věřitel musí souhlasit se splátkami, nebo je jeho možností je odmítnout. Pokud dluh nebude uhrazen řádně a včas může na základě plné moci tato instituce vymáhat dlužnou částku i soudní cestou.

Pracovníci těchto specializovaných firem zabývajících se vymáháním nesplacených pohledávek jsou většinou muži se školeným vystupováním a mívají statnou postavu. Většina lidí se domnívá, že vymahači dlužníky donucují k zaplacení svých pohledávek fyzickým nebo psychickým násilím. Samozřejmě, že i tato výjimka se může stát, ale ve většině případů tomu tak nebývá.

Pokud by se jednalo o nekalé a nezákonné praktiky vymahačů, má dlužník právo obrátit se na orgány Policie České republiky a upozornit na konkrétní problém. Někdy se stává, že žádný důkaz v ruce dlužník mít nebude a papírově bude vše dle našeho právní řádu, v tomto případě pak s tím policista mnoho nezmůže.

Je proto mnohem rozumnější se hned na začátku domluvit s věřitelem, jaká by byla jeho představa o uhrazení dluhu. Dlužník může navrhnout svůj způsob řešení, a je možné, že se najde kompromis, který by vyhovoval oběma stranám. Pak nemusí ani nastoupit možnost věřitele pověřit specializovanou agenturu k vymožení konkrétní pohledávky.