Konsolidace půjček

Většina lidí, která má sjednány nějaké závazky a splácí dlužné pohledávky, jich má více než jen jednu. Právě tehdy se jim otevírá možnost takzvané konsolidace půjček. Co to vlastně znamená? Jednoduše řečeno se jedná o sloučení více závazků (půjček) do jednoho.

Nejvýhodnější, co na tomto produktu spatřovat, jsou nižší náklady spojené s administrativou původních závazků, lepší viditelnost svých dluhů a jejich možných řešení a také úspora částky na další navazující náklady, kterými mohou být v tom, že člověk má více běžných účtů u více bank, a to jen kvůli tomu, že si potřeboval od konkrétní bankovní instituce sjednat nějaký úvěr. Většina bank totiž při sjednávání úvěrů požaduje, aby klient měl zřízen u nich běžný účet.

Nejznámější banky, jenž konsolidaci půjček provádí, jsou Moneta Money Bank a Bawag Bank. Ovšem i další banky nabízejí podobné produkty a to ve formě výhodných úvěrů, jenž pokryjí dosavadní dluhy.

Aby člověku mohla být konsolidace půjček poskytnuta je požadován věk minimálně osmnácti let, někde vyžadují čistý měsíční příjem přes deset tisíc korun a potvrzení od zaměstnavatele.

Konsolidovat půjčky je výhodné, pokud člověk má sjednány tak tři. Při dvou půjčkách je ještě jednoduché si uhlídat veškerou administrativu a datumy splatnosti. Jenže při třech půjčkách většinou člověku nastávají problémy s udržením pozornosti jednotlivých splátek. Jestliže má dlužník 3 půjčky a rozhodne se je konsolidovat, výhoda spočívá hlavně v odstranění administrativní složité části a v přehlednosti. Banky, jenž tuto možnost poskytují, mohou nabídnout i snížení úroků, ale to je velmi individuální. Pokud má člověk více půjček, nemusí mu banka vůbec konsolidaci povolit.

Ovšem pozor na to, jak se mnoho lidí domnívá, že platí, že pokud dlužník nemůže splácet a začíná být se splátkami pozadu, může využít právě produktu spatřovaného v konsolidaci půjček. Většinou to tak nefunguje. Konsolidaci lze ve většině případů sjednat tehdy, kdy dlužník nemá žádné nesplněné závazky (pozdní splátky) vůči věřiteli.

Konsolidace půjček se stala vcelku oblíbenou a banky tady vidí příležitost navýšení dalších klientů, pokud jim nabídnout pro ně výhodný produkt ve formě sjednocení půjček. V budoucnu se konsolidací zřejmě bude zabývat spousta dalších bank a možná i vzniknou nové instituty zaměřující se pouze na tuto činnost.

Závěrem snad říci, že konsolidace půjček je výhodný produkt, ovšem není dostupný pro všechny dlužníky. Je dobré si přečíst veškeré podmínky a podrobnosti, které mají konkrétní banky ve smlouvách uvedené. Je také možné, že banka danému člověku konsolidaci půjček zamítne pro nesplnění podmínky, jenž je jednou z těch důležitých.